sarth tukaram gatha

एकाचिया घाटया टोके – संत तुकाराम अभंग – 954

एकाचिया घाटया टोके – संत तुकाराम अभंग – 954


एकाचिया घाटया टोके । एका फिके उपचार ॥१॥
ऐसी सवे गोविळया । भाव तया पढियंता ॥ध्रु.॥
एकाची ते उष्टे खाय । एका जाय ठकूणि ॥२॥
तुका म्हणे बहु सोपें । बहु रूपें अनंता ॥३॥

अर्थ
भक्तांच्या कन्याही हा देव आवडीने खातो पण अहंकारी माणसाने केलेल्या पक्कांन्नही तो त्या कन्या पुढे फिके मानतो.अशी सवय या गोवाळ्यास म्हणजे श्रीकृष्ण परमात्म्यास आहे त्याला भक्तांचा भक्ती भाव हा प्रिय आहे.एकाचे तो उष्टे खातो व अहंकारी माणसाला फसवून निघू जातो.तुकाराम महाराज म्हणतात हा अनंत वेष धरी आहे परंतु हा भक्तांना हा सोपा व सुलभ आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नामाचें चिंतन प्रगट – संत तुकाराम अभंग – 954

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *