sarth tukaram gatha

आणीक मज कांहीं – संत तुकाराम अभंग – 960

आणीक मज कांहीं – संत तुकाराम अभंग – 960


आणीक मज कांहीं नावडती मात । एका पंढरिनाथावांचुनिया ॥१॥
त्याचीच कथा आवडे कीर्तन । तें मज श्रवणें गोड लागे ॥२॥
तुका म्हणे संत म्हणोत भलतें । विठ्ठलापरतें न मनी कांहीं ॥३॥

अर्थ
एक पंढरीनाथ म्हणजे विठोबा या वाचून मला काहीच आवडत नाही कोणतीही गोष्ट आवडत नाही.या विठोबाचे कीर्तन आणि कथा हे मला आवडते आणि तेच श्रवण करायला मला गोड वाटते.तुकाराम महाराज म्हणतात संत दुसरे काहीही म्हणोत पण मी या विठ्ठला वाचून मी बाकी काही मानत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आणीक मज कांहीं – संत तुकाराम अभंग – 960

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *