sarth tukaram gatha

ठेवा जाणीव गुंडून – संत तुकाराम अभंग – 961

ठेवा जाणीव गुंडून – संत तुकाराम अभंग – 961


ठेवा जाणीव गुंडून । येथें भावचि प्रमाण ॥१॥
एका अनुसरल्या काज । अवघें जाणे पंढरिराज ॥ध्रु.॥
तर्कवितर्कासी । ठाव नलगे सायासीं ॥२॥
तुका म्हणे भावेंविण । अवघा बोलती तो सीण ॥३॥

अर्थ
हे अहंकारी ज्ञान्यानो आहो तुमचे शहाणपण गुधाळून ठेवा कारण देवाच्या प्राप्ती साठी येथे फक्त भक्तिभावाच प्रमाण आहे.त्या पंढरीनाथाला सर्व भावे शरण जा मग तुमचे सर्व मनोरथ तो पूर्ण करील.तुम्ही तर्क वितर्क करून काहीच उपयोग नाही उगाच तुमचे कष्ट वाया जातील.तुकाराम महाराज म्हणतात जर तुम्ही भक्तीभाव न ठेवता इतर काही गोष्टी कराल तर तो सारा शिन ठरतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ठेवा जाणीव गुंडून – संत तुकाराम अभंग – 961

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *