sarth tukaram gatha

नव्हे खळवादी मताचि – संत तुकाराम अभंग – 967

नव्हे खळवादी मताचि – संत तुकाराम अभंग – 967


नव्हे खळवादी मताचि पुरता । सत्याची हे सत्ता उपदेश ॥१॥
साक्षत्वेंसी मना आणावीं उत्तरें । परिपाकीं खरें खोटें कळे ॥ध्रु.॥
नव्हे एकदेशी शब्द हा उखता । ब्रम्हांडापुरता घेईल त्यासी ॥२॥
तुका विनवणी करी जाणतियां । बहुमतें वांयां श्रमों नये ॥३॥

अर्थ
नास्तिक लोक हे उपदेश करता परंतु त्याला सत्याचा आधार नसतो पण माझे शब्द म्हणजे सत्यावर आधारित असते .माझे व नास्तिकाची मते हे मनाला साक्ष ठेऊन पहा म्हणजे खारे कोणते व खोटे कोणते?हे सहज तुमच्या लक्षात येईल.आहो माझे शब्द हे एकांगी नसू संपूर्ण ब्रम्हांडाला गवसणी घातलेले शब्द आहेत.तुकाराम महाराज म्हणतात माझी तुम्हां सर्व जाणतिया लोकांना विनंतीती आहे कि तुम्ही बहुमत असणऱ्या नास्तिक लोकांचे शब्द ऐकून उगाच तुमचे श्रम वाढवू नका.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नव्हे खळवादी मताचि – संत तुकाराम अभंग – 967

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *