sarth tukaram gatha

कथा करोनिया द्रव्य देती – संत तुकाराम अभंग – 968

कथा करोनिया द्रव्य देती – संत तुकाराम अभंग – 968


कथा करोनिया द्रव्य देती घेती । तयां अधोगति नरकवास ॥१॥
रवरव कुंभपाक भोगिती यातना । नये नारायणा करुणा त्यांची ॥ध्रु.॥
असिखड्गधारा छेदिती सर्वांग । तप्तभूमी अंग लोळविती ॥२॥
तुका म्हणे तया नरक न चुकती । सांपडले हातीं यमाचिया ॥३॥

अर्थ
हरी कथा करून जे द्रव्य घेतात व जे द्रव्य देतात त्या दोघांची अधोगती होऊन त्या दोघांना नर्क प्राप्ती होते.रौरोव व कुंभपाकाच्या नर्क यातना ते भोगतात व त्याची करून नारायणला देखिला येत नाही.तलवारीच्या धारी प्रमाणे असलेले गावात हे त्यांचे शरीर छेदतात व त्यांना तप्त भूमी वर लोळवतात.तुकाराम महाराज म्हणतात या अश्या लोकांच्या नर्क यातना कधीही चुकत नाही ते प्रत्येक्ष यमाच्या हातीच सापडलेले असतात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कथा करोनिया द्रव्य देती – संत तुकाराम अभंग – 968

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *