sarth tukaram gatha

कथा करोनियां मोल – संत तुकाराम अभंग – 976

कथा करोनियां मोल – संत तुकाराम अभंग – 976


कथा करोनियां मोल ज्यापें घेती । ते ही दोघे जाती नरकामध्यें ॥१॥
ब्रम्ह पूर्ण करा ब्रम्ह पूर्ण करा । अखंड स्मरा रामनाम ॥ध्रु.॥
मधुरवाणीच्या नका पडों भरी । जाल यमपुरी भोगावया ॥२॥
तुका म्हणे करीं ब्रम्हांड ठेंगणें । हात पसरी जिणें धिग त्याचें ॥३॥

अर्थ
हरी कथा करून जो द्रव्य घेतो व देतो ते दोघेही नरका मध्ये जातात.राम नाम घेऊन पूर्ण ब्रम्हचा अनुभव घ्या.आचरण सत्याचे पाहिजे नाहीतर नुसते गोड बोलण्याच्या भारी पडू नका नाही तर तुम्हाला यमपुरी जावे लागेल.तुकाराम महाराज म्हणतात आपल्या भक्तीने ब्रम्हांड ठेंगणे करा जो पोट भरण्यासाठी हात पसरवितो त्याचे जिने हे धिक्कार कारक आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कथा करोनियां मोल – संत तुकाराम अभंग – 976

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *