sarth tukaram gatha

निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन – संत तुकाराम अभंग – 983

निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन – संत तुकाराम अभंग – 983


निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन । आश्रमासी स्थान कोंपी गुहा ॥१॥
कोठें ही चित्तासी नसावें बंधन । हृदयीं नारायण सांठवावा ॥ध्रु.॥
नये बोलों फार बैसों जनामधीं । सावधान बुद्धी इंद्रियदमी ॥२॥
तुका म्हणे घडी घडीनें साधावी । त्रिगुणांची गोवी उगवूनि ॥३॥

अर्थ
उदार निर्वाहापुर्तेच अन्न वस्त्र असावे व राहण्या साठी म्हणजे आश्रमाचे स्थान हे झोपडीत अथवा गुंफात असावी.चित्तात कसलेही बंधन नसावे हृदयात हा नारायण साठवावा.फार बोलू नये व फार लोकांन मध्ये नसावे.बुद्धी सावधान करून इंद्रियांचे दमन करावे.तुकाराम महाराज म्हणतात क्षणक्षणाणे हरी स्मरण करून त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन हरी प्राप्ती करून घ्यावी.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन – संत तुकाराम अभंग – 983

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *