sarth tukaram gatha

याचि नांवें दोष – संत तुकाराम अभंग – 984

याचि नांवें दोष – संत तुकाराम अभंग – 984


याचि नांवें दोष । राहे अंतरीं किल्मिष ॥१॥
मना अंगीं पुण्य पाप । शुभ उत्तम संकल्प ॥ध्रु.॥
बिजाऐसीं फळें । उत्तम कां अमंगळें ॥२॥
तुका म्हणे चित्त । शुद्ध करावें हे हित ॥३॥

अर्थ
अंतःकरणात कोणत्याही प्रकारचा संशय ठेवणे हा दोष होय.मनात जर शुभ संकल्प तयार केले तर पुण्य व अशुभ संकल्प निर्माण केले तर पाप होते या करिता मनात शुभ संकल्प मानत ठेवावे.जसे बीज असते त्याप्रमाणे चांगले वाईट फळ येते.तुकाराम महाराज म्हणतात आपले हृदय शुद्ध करावे यातच आपले हित आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

याचि नांवें दोष – संत तुकाराम अभंग – 984

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *