ह.भ.प आदिनाथ म दानवे

ह.भ.प आदिनाथ म दानवे

पत्ता :देऊळगाव घाट ता आष्टी जिल्हा बीड

ह.भ.प आदिनाथ म दानवे

शिक्षण बी ए बी एड

बारा वर्षांपासून कथा कीर्तन करत आहे.

तीन पुस्तकांचं लेखन

शब्दगंध

यक्षप्रश्न

दवबिंदू