ह.भ.प अमित अनिल क्षिरसागर

ह.भ.प अमित अनिल क्षिरसागर

पत्ता :पुणे मुंबई रोड फुगेवाडी पुणे ४११०१२

ह.भ.प अमित अनिल क्षिरसागर

माझ शिक्षण बिकाॅम आहे मी वीस वर्ष सेवा करतोय हरीपाठ व शिवलीलामृत ग्रंथ नित्यनेम करुन मी या क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवल आज कोणत्याही संस्थेचा आधार न घेता कीर्तन व प्रवचनाचा सराव करतोय

रम कृष्ण हारी