ह.भ.प. अंकुश तेलंगे

ह.भ.प. अंकुश तेलंगे

ह.भ.प. अंकुश तेलंगे


मो : 8412959041

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मुक्काम पोस्ट दाताळा तालुका कंधार जिल्हा नांदेड

शिक्षण १२ वि बी.ए. आहे. यांचा अनुभव ५ वर्ष आहे. संत गाडगे महाराज अभ्याक आहे व तुडोजी महाराजांच्या ग्रामगीतेतील च्या माध्यमातून समाज प्रबोधन पर किर्तन/व भाषण करत असतो मला पाच वर्ष पूर्ण झालेले आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *