ह.भ.प. सुकदेव महाराज पाटील पाष्टे

ह.भ.प. सुकदेव महाराज पाटील पाष्टे

ह.भ.प. सुकदेव महाराज पाटील पाष्टे


मो :9881643752

सेवा :कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु. पो. पाष्टे ता. शिंदखेडा जि. धुळे

आध्यत्मिक शिक्षण आई वडील यांच्या प्रेरणेने सद्गुरू च्चिदानंद श्रीपाद बाबा चव्हाण घोटी यांच्या आशीर्वादाने झाले. तसेच शालेय शिक्षण हे बारावी उत्तीर्ण इतके झाले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *