ह.भ.प. अशोक अंबादास चकोर

ह.भ.प. अशोक अंबादास चकोर

ह.भ.प. अशोक अंबादास चकोर


मो : 7350342665

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु. पो. कटेगाव. ता. बार्शी. जि. सोलापूर

शिक्षण १२ वी झालेले आहे. महाराजांनी जवळ जवळ ३६ वर्षे कीर्तन व प्रवचन सेवेतून माजामध्ये परिवर्तन घडून आणायचे कार्य केले आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *