ह.भ.प. दत्ता महाराज पवार

ह.भ.प. दत्ता महाराज पवार

ह.भ.प. दत्ता महाराज पवार


मो : 8788336499

सेवा : मृदंगाचार्य_

पत्ता : महार टाकळी. ता-गेवराई जि-बीड

शिक्षण चालू आहे, व महाराज मृदंग वाजवतात. लहानपणापासूनच वारकरी सांप्रदायामध्ये आहे. महाराज आता ला शाखेचे शिक्षण घेत आहे  व त्यामध्ये माझा संस्कृत विषय आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *