ह.भ.प दिपक आधार गवळे

ह.भ.प दिपक आधार गवळे

ह.भ.प दिपक आधार गवळे


मो : 7769079603

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : मु.कोठली पो.कुकावल ता. शाहदा जि.नंदुरबार

शिक्षण दहावी झाले आहे मी वाररी संप्रदायामध्ये पंधरा वर्षापासून सेवा देत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *