ह.भ.प दिलीप महाराज मुसळे

सविस्तर माहिती

ह.भ.प दिलीप महाराज मुसळे

पत्ता :- मोळवणकरता,अहमदपुर जि,लातुर

शिक्षण :- 12 वी

सेवा :- कीर्तनकार

मो.नं :- 9689873257

सविस्तर माहिती :- महाराज  संत भगवान बाबा वारकरी शिक्षण संस्था होळ चालवतात. कीर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

ह.भ.प दिलीप महाराज मुसळे

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.