ह.भ.प. ज्ञानेश्वर वामन चांदणे

ह.भ.प. ज्ञानेश्वर वामन चांदणे

ह.भ.प. ज्ञानेश्वर वामन चांदणे


मो : 7057091527

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मुक्काम पोस्ट रांजणी तालुका जामनेर जिल्हा जळगाव

शिक्षण. एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक झाले आहे. महाराज कीर्तन व प्रवचनरतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *