ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज कदम

ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज कदम

ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज कदम


मो : 9029660608

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : गाव.दहिवली,तालुका:-खेड,जिल्हा :-रत्नागिरी

दहावी शालेय शिक्षण झाले आहे आणि श्रवणातून व वाचनातून अध्यात्मि ज्ञान मिळवलं,या क्षेत्रात ७ वर्षांपासून आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *