ह.भ.प. गणेश दत्तगिरी महाराज

ह.भ.प. गणेश दत्तगिरी महाराज

ह.भ.प. गणेश दत्तगिरी महाराज


मो : 9373596700

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : माणिक गड वाहिरा ता आष्टी जि बीड

शिक्षण बीएसी ऍग्री झाले आहे. महाराज बालपणापासुकीर्तन व प्रवचन सेवा करतात.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *