ह.भ.प. गोपाळ यशवंत शिंदे

ह.भ.प. गोपाळ यशवंत शिंदे

ह.भ.प. गोपाळ यशवंत शिंदे


मो : 9869696521

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : फ्लॅट नं 202, 2रा माळा, एक्सर लक्ष्मी नारायण बि. नं 2, डी एन म्हात्रे रोड, एक्सर तलाव, बोरिवली पं, मुंबई

शिक्षण जुनी ११ वि  पा आहे . महाराज १० वर्षांपासून कीर्तन सेवा करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *