ह.भ.प अमोल विश्वनाथ शेळके

ह.भ.प अमोल विश्वनाथ शेळके

पत्ता :मासुर्डी ता औसा जि लातूर

ह.भ.प अमोल विश्वनाथ शेळके

महाराज जिल्हा परिषद शिक्षक आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.