ह.भ.प विशाल महाराज सुतार

ह.भ.प विशाल महाराज सुतार

ह.भ.प विशाल महाराज सुतार


मो.न :-8308118364

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-भोसरी पुणे

महाराजांचे शिक्षण १२ वी पूर्ण आहे.

२ वर्ष झाले प्रवचन रतात,

माझा अनुभव हे मनुष्य जन्म  फक्त परमात्मा प्राप्तीसाठी झाला केवळ याच जन्मामधी मानव भक्ती करू शकतो हा अनुभव आला मला

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *