ह.भ.प.अनिरुद्ध महाराज निंबाळकर

ह.भ.प.अनिरुद्ध महाराज निंबाळकर

पत्ता :श्री संत रघुराज संस्थान श्री क्षेत्र बिटरगाव ता.करमाळा जि सोलापूर

ह.भ.प.अनिरुद्ध महाराज निंबाळकर

महाराज श्री संत रघुराज महाराज यांचे दहावे वंशज आहे.

महाराजांचे  ग्रॅज्युवेशन पुर्ण झाले आहे.

महाराज परंपरेने किर्तन सेवा करतात