ह.भ.प.श्री.स्वप्निल महाराज श्रीकांत कदम

ह.भ.प.श्री.स्वप्निल महाराज श्रीकांत कदम

पत्ता :भाऊस्मृती बंगला दापोडी रोड सुवर्ण पार्क बसस्टाॅप समोर पिंपळे गुरव ( पिंपरी चिंचवड शहर पुणे .६१

ह.भ.प.श्री.स्वप्निल महाराज श्रीकांत कदम

महाराजांचे  शिक्षण – D.ted , B.A  चालू आहे.

सेवा १२ वर्षापासून करत आहोत.

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.