ह.भ.प.श्री.स्वप्निल महाराज श्रीकांत कदम

ह.भ.प.श्री.स्वप्निल महाराज श्रीकांत कदम

ह.भ.प.श्री.स्वप्निल महाराज श्रीकांत कदम


मो.न :-९०४९२८११३९

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनका

पत्ता :-भाऊस्मृती बंगला दापोडी रोड सुवर्ण पार्क बस्टाॅप समोर पिंपळे गुरव
( पिंपरी चिंचवड शहर पुणे .६१

महाराजांचे  शिक्षण – D.ted , B.A  चालू आहे.

सेवा १२ वर्षापासून करत आहोत.

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *