ह.भ.प जितेंद्र अरुण बाविस्कर

ह.भ.प जितेंद्र अरुण बाविस्कर

ह.भ.प जितेंद्र अरुण बाविस्कर


मो.न :-7887575257

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनका

महाराजांचे शिक्षण १२ वी विज्ञान शाखेतुन पुर्ण झाले.

महाराजांचे अध्यात्मिक अध्ययन हे श्रीगुरुंच्या सान्निध्यात राहुन चालु आहे.

महाराज सन् २००७ पासुन सांप्रदायिक कथा किर्तन करतो आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *