ह.भ.प बलभीम बाबुराव पठारे

ह.भ.प बलभीम बाबुराव पठारे

ह.भ.प बलभीम बाबुराव पठारे

मो.न :-9766287554

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मू. पो. :- खांडवी
तालुका :- र्जत
जिल्हा :- अहमदनगर
पिन कोड :- 414402

महाराज कीर्तन व प्रवचनरतात.

महाराज २० वर्षांपासून सेवा करत आहे.

महाराजांच्या youtube चॅनेल ला subscribe करा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *