ह.भ.प बलभीम बाबुराव पठारे

ह.भ.प बलभीम बाबुराव पठारे

पत्ता :मू. पो. :- खांडवी तालुका :- कर्जत जिल्हा :- अहमदनगर पिन कोड :- 414402

ह.भ.प बलभीम बाबुराव पठारे

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज २० वर्षांपासून सेवा करत आहे.

महाराजांच्या youtube चॅनेल ला subscribe करा.