ह.भ.प शिवचरित्रकार संभाजी महाराज पाटील

ह.भ.प शिवचरित्रकार संभाजी महाराज पाटील

पत्ता :आळंदी देवाची ता.खेड जी.पुणे

ह.भ.प शिवचरित्रकार संभाजी महाराज पाटील

महाराजांचे शिक्षण आळंदीला झाले आहे.

महाराज गेल्या ७ वर्षांपासून किर्तन प्रवचन सेवा करत आहे.