ह.भ.प भागवत भास्कर मांजे

ह.भ.प भागवत भास्कर मांजे

ह.भ.प भागवत भास्कर मांजे


मो.न:-9158020104

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु जरंडी.ता.शहापूर.जि.ठाणे. महाराष्ट्र

महाराजांचे शिक्षण बी.ए पूर्ण आहे.

महाराज २ वर्षांपासून कीर्तन/प्रवचन सेवा रत आहे. साधू/संतांचा सांगावा निस्वार्थ भावाने करावा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *