ह.भ.प भागवत भास्कर मांजे

ह.भ.प भागवत भास्कर मांजे

पत्ता :मु जरंडी.ता.शहापूर.जि.ठाणे. महाराष्ट्र

ह.भ.प भागवत भास्कर मांजे

महाराजांचे शिक्षण बी.ए पूर्ण आहे.

महाराज २ वर्षांपासून कीर्तन/प्रवचन सेवा करत आहे. साधू/संतांचा सांगावा निस्वार्थ भावाने करावा.