ह.भ.प गजानन महाराज सुतार

ह.भ.प गजानन महाराज सुतार

ह.भ.प गजानन महाराज सुतार


मो.न :-9730612710

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु रामनगर पो डिस्कळ तर. खटाव. जी. सातारा

महाराज कीर्तन व प्रवचन रतात.

महाराजांचे शिक्षण अकरावी पूर्ण आहे.

सेवा महाराष्ट्रभर घरामध्ये वारकरी संप्रदायाची परंपरा आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *