ह.भ.प गजानन महाराज सुतार

ह.भ.प गजानन महाराज सुतार

पत्ता :मु रामनगर पो डिस्कळ तर. खटाव. जी. सातारा

ह.भ.प गजानन महाराज सुतार

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराजांचे शिक्षण अकरावी पूर्ण आहे.

सेवा महाराष्ट्रभर घरामध्ये वारकरी संप्रदायाची परंपरा आहे.


कृषी क्रांती