ह.भ.प.श्री विजयमहाराज केशव मुळे

ह.भ.प.श्री विजयमहाराज केशव मुळे

पत्ता :मु.पो.देवी भोयरे, ता.पारनेर, जि.अहमदनगर

ह.भ.प.श्री विजयमहाराज केशव मुळे

वारकरी सांप्रदायाचा एक निष्ठावंत पाईक

वीस वर्षापासुन कीर्तन आणि प्रवचन सेवा करत आहे


कृषी क्रांती