ह.भ.प जनार्धन बाड

ह.भ.प जनार्धन बाड

पत्ता :मु पो विठ्ठलापूर ता आटपाडी जि सांगली पिन कोड 415315

ह.भ.प जनार्धन बाड

जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था आळंदी शाखा पंढरपूर येथे शिक्षण घेतले आणि शालेय शिक्षण bsc(statistics) झालेलं आहे . या क्षेत्रात ५ वर्षांपासून आहे.