ह.भ.प. देवीदास महाराज खिळदकर

ह.भ.प. देवीदास महाराज खिळदकर

पत्ता :मु. पो. खिळद या. आष्टी जि. बीड मराठवाडा 414208

ह.भ.प. देवीदास महाराज खिळदकर

महाराजांचे शिक्षण बी. ए पूर्ण आहे.

११ वर्षांपासून किर्तन सेवा चालू आहे.