ह.भ.प. किर्ती ताई महाराज गुंड

ह.भ.प. किर्ती ताई महाराज गुंड

पत्ता :खुंटेफळ (वाटेफळ )ता. आष्टी जि. बीड

ह.भ.प. किर्ती ताई महाराज गुंड

ह.भ.प. किर्ती ताई महाराज गुंड कीर्तन व प्रवचन करतात.