ह.भ.प मोहन वैद्य महाराज

ह.भ.प मोहन वैद्य महाराज

पत्ता :बालमटाकळी तालुका शेवगाव जिल्हा अहमदनगर

ह.भ.प मोहन वैद्य महाराज

महाराजांचे शिक्षण बी.ए पूर्ण आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.