ह.भ.प संतोष महाराज आमलेकर

ह.भ.प संतोष महाराज आमलेकर

पत्ता :श्री गुरू मूक्तीरामभाऊ समाधी स्थळ आमला ता धारूर जी बीड

ह.भ.प संतोष महाराज आमलेकर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात

महाराजांचे बी.ए पूर्ण आहे.

अध्यक्ष ÷अखिल भारतीय वारकरी मंडळ धारूर तालुका व

श्रीगूरू मूक्तीरामभाऊ वारकरी प्रतिष्ठान आमला ता .धारूर जी बीड