ह.भ.प. प्रकाश महाराज शिंदे

ह.भ.प. प्रकाश महाराज शिंदे


मो नं :- 9822048844

सेवा :-  कीर्तनका

पत्ता :– रा उमरी अकोला जिल्हा

सविस्तर माहिती :- महाराज भागवत कथा प्रवक्ते असून कीर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *