ह.भ.प प्रसाद व्यास महाराज

ह.भ.प प्रसाद व्यास महाराज

पत्ता :स्वामी कृपा अपार्टमेंट.सिंहगड रोड पुणे

ह.भ.प प्रसाद व्यास महाराज

साधारण ८ वर्षे कीर्तने करत असून महाराष्ट्रभर अनेक ठिकाणी कीर्तने झाली आहेत.

पुण्यामध्ये वास्तव आहे.