ह.भ.प प्रसाद व्यास महाराज

ह.भ.प प्रसाद व्यास महाराज

ह.भ.प प्रसाद व्यास महाराज


मो.न:-8308851257

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-स्वामी कृपा अपार्टमेंट.सिंहगड रोड पुणे

साधारण ८ वर्षे कीर्तने करत असून महाराष्ट्रभर अने ठिकाणी कीर्तने झाली आहेत.

पुण्यामध्ये वास्तव आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *