ह.भ.प.सागर महाराज देशमूख

ह.भ.प.सागर महाराज देशमूख

सविस्तर माहिती

ह.भ.प.सागर महाराज देशमूख

पत्ता :- रा. तरोडी पो. केनवड ता. मालेगाव जि. वाशिम ( विदर्भ)

शिक्षण :- B.A( मराठी) ज्ञा.चं.गोळे.महा.केनवड. वा.शि.सं.श्री.ग.संस्थान शेगाव, आळंदी देवाची,

सेवा :- किर्तनकार, भागवतकथा, किर्तनकार,प्रवचनकार,संत चरीञकथा, सामाजिक विषयावर व्याख्याने,
संत साहित्य संत तूकाराम गाथा,श्री ज्ञानेश्वरी.एकनाथी भागवत.तसेच
महाराष्ट्र भर किर्तन , कथा या मधून वारकरी सांप्रदायाचा प्रचार निरपेक्ष सेवा चालू आहे.

संकल्प :- सामाजिक पातळीवर सांप्रदायावर श्रद्धा बळकट करणे.

मो :-9921375168 / 9921426237  Gmail :- sd7622893@gmail.com

कॉल करण्यासाठी इथे क्लिक करा.9921375168

ह.भ.प.सागर महाराज देशमुख