ह.भ.प संतोष महाराज लहाने

ह.भ.प संतोष महाराज लहाने

पत्ता :औरंगपुर ताः परळी जिःबीड हल्ली मुःमोहोळ जिःसोलापुर

ह.भ.प संतोष महाराज लहाने

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज २० वर्षांपासून सेवा करत आहे.