ह.भ.प वाल्मीक महाराज पवार

ह.भ.प वाल्मीक महाराज पवार

पत्ता :मु पो मालेगाव काजी ता दिंडोरी जि नाशिक

ह.भ.प वाल्मीक महाराज पवार

महाराजांचे  शिक्षण ८ वी पूर्ण आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

सेवा : गेल्या 12 वर्षापासुन सेवा करत आहे