ह.भ.प.शैलेश महाराज कोरडे

ह.भ.प.शैलेश महाराज कोरडे

पत्ता :मु. पो.बोरी बु।। ता.जुन्नर, जि.पुणे ४१२४११

ह.भ.प.शैलेश महाराज कोरडे

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराजांचे शिक्षण १० वी. पास सन २००४.

महाराज ३ वर्षीपासून सेवा करत आहे.