ह.भ.प. किशोर महाराज जाधव

ह.भ.प. किशोर महाराज जाधव

ह.भ.प. किशोर महाराज जाधव


मो : 9822268437

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : शेणोली ता. कराड जि.सातारा

महाराजांचे शिक्षण बी.ए.मराठी पूर्ण आहे.

किर्तनसेवा २४ वर्षे साधक.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *