ह.भ.प. किशोर महाराज जाधव

ह.भ.प. किशोर महाराज जाधव

पत्ता :शेणोली ता. कराड जि.सातारा

ह.भ.प. किशोर महाराज जाधव

महाराजांचे शिक्षण बी.ए.मराठी पूर्ण आहे.

किर्तनसेवा २४ वर्षे साधक.