ह.भ.प मनीष महाराज

ह.भ.प मनीष महाराज

ह.भ.प मनीष महाराज


मो : 9892199281

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : 51, प्रभुपाद छाया, कोन सावळा रसायनी रोड, कसालखंड गाव,ता- पनवेल,जि- रायगड

महाराजांचे शिक्षण :- B. A. – SPECIAL ENGLIS M B A :- HUMAN RESOURCES L L B :- CRIMINOLOGY पूर्ण आहे.

महाराज ११ वर्षांपासून सेवा रतात.

विठ्ठल आमुचे सुखाचे जीवन.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *