ह.भ.प कोतकर भागुजी बापू

ह.भ.प कोतकर भागुजी बापू

पत्ता :कोतकर भागुजी बापू केडगाव देवी अ नगर देवी मंदिर जवळ

ह.भ.प कोतकर भागुजी बापू

महाराजांचे शिक्षण ७ वी पूर्ण आहे.

महाराज ५ वर्षांपासून सेवा करतात.