ह.भ.प लक्ष्मण महाराज मालुसरे

ह.भ.प लक्ष्मण महाराज मालुसरे

पत्ता :Sai nivas chawl Tunga village Powai andheri East mumbai 400072 AT:-SHIRVALI POST:-PAR TAL:-MAHABALEWSHAR DIST:-SATARA

ह.भ.प लक्ष्मण महाराज मालुसरे 

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात तसेच महाराज गायनाचार्य आहेत.

महाराजांचे शिक्षण १२ वी आर्टस् पूर्ण आहे.

नवीनच सुरवात करत आहे  पांडुरंगाची कृपा.