ह.भ.प. मोहन महाराज बुधावले पाटील

ह.भ.प. मोहन महाराज बुधावले पाटील

ह.भ.प. मोहन महाराज बुधावले पाटील


मो : 8805694156

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मठाधीश :- श्रीक्षेत्र गोरक्षनाथनगर, पिरळे ता.माळशिरस जि. सोलापूर

शिक्षण बी.ए.बी.एड(इंग्रजी) झालेले आहे. महाराज १५ वर्षापासून सेवा रत आहे. समाजामध्ये जाऊन काम करणे खुप वेगळा आनंद आहे आणि तेव्हडाच संघर्ष देखील आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *