ह.भ.प.दादा महाराज पाचपुते

ह.भ.प.दादा महाराज पाचपुते

ह.भ.प.दादा महाराज पाचपुते


मो :- 9860020547

कार्य :- मृदंगाचार्य

पत्ता :- रा. धिर्डी.ता. आष्टी जि. बीड

शिक्षण :- 12 वी शिक्षण कला.मृदंग व तबला मध्यमापूर्ण क्लासिक शिक्षण देत आहेत  गु.ह.भ.प.मृदंगसम्राट विजय महाराज अभंग कोर्टी रमाळा

 

 

1 thought on “ह.भ.प.दादा महाराज पाचपुते”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *