ह.भ.प. नवनाथ महाराज गांगुर्डे

सविस्तर माहिती

ह.भ.प. नवनाथ महाराज गांगुर्डे

पत्ता :- १०८,वैष्णवसदन,तिसगांव,पो.गणुर,ता चांदवड(नाशिक)

शिक्षण :- B.A. B.ed.

मो.नं :- 7588175231

सविस्तर माहिती :- महाराज व्यसनमुक्तीसाठी सतत प्रयत्न करतात, व ते वारकरी साहित्य परिषद,नाशिक जिल्हा चे सचिव, आहेत. कीर्तनाच्या माध्यमातून ते वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

ह.भ.प. नवनाथ महाराज गांगुर्डे

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.