ह.भ.प अविनाश महाराज वाघ

सविस्तर माहिती

ह.भ.प अविनाश महाराज वाघ

पत्ता :– मु पो भामेर ता. साक्री जि. धुळे

सेवा :- कीर्तनकार

मो. नं :- 7387863293

शिक्षण :- ११ वी आध्यात्मिक :- श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली पाठशाळा गोंदूर  धुळे

सविस्तर माहिती :- महाराज बाल कीर्तनकार असून कीर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करतात.

ह.भ.प अविनाश महाराज वाघ

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.