ह.भ.प गणेश महाराज म्हस्के

सविस्तर माहिती

ह.भ.प गणेश महाराज म्हस्के

पत्त्ता :- मु.सोनवाडी पो.राहेगाव ता.वैजापुर जि.संभाजीनगर

सेवा :- मृदंगाचार्य

शिक्षण : MA music

 मो.नं :- 94040 20479

सविस्तर माहिती :- महाराज विविध कथा, प्रवचन, सत्संग, इत्यादी धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये मृदंग, पखवाज व तबला वादन करतात.

ह.भ.प गणेश महाराज म्हस्के

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.